Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Έργο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων

Το έργο Dem@entoring θα χρησιμοποιήσει μια εκπαιδευτική προσέγγιση – κατάρτιση σε θέματα υγείας, ευεξίας και προώθησης δραστηριοτήτων της ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας) σε άτομα με άνοια, καθώς και στους τυπικούς και άτυπους φροντιστές τους, ώστε να κατανοήσουν την ασθένειά τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα συμπτώματά της, να εντείνουν την ευαισθητοποίηση, να βελτιώσουν την κατανόηση και να μειώσουν το φόβο του στιγματισμού. Με την εφαρμογή αυτής της κατάρτισης σε διάφορες χώρες της ΕΕ, θα έχουμε την ευκαιρία να ανταποκριθούμε καλύτερα στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων με άνοια με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τυπικών και άτυπων φροντιστών τους, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την ασθένεια.

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας > 60 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 12% του σημερινού πληθυσμού στο 22% μεταξύ 2015 και 2050. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνδέεται με την αυξημένη επικράτηση χρόνιων ασθενειών όπως η άνοια. Υπήρξε ένας υπολογισμός οτι το έτος 2015 παγκοσμίως θα ζούσαν με άνοια 46,8 εκατομμύρια άνθρωποι και ο αριθμός αυτός σχεδόν θα διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια. Αυτές οι αυξήσεις θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα εθνικά συστήματα υγείας, στις οικογένειες και τους φροντιστές.

Σύμφωνα με μελέτες, εκτιμάται ότι χρειάζονται δύο φροντιστές για να φροντίσουν ένα άτομο με άνοια. Η άνοια θέτει πραγματικές προκλήσεις τόσο για το άτομο που θα διαγνωστεί με την νόσο, όσο και για εκείνους που αναλαμβάνουν ευθύνες φροντίδας του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον στιγμές χαράς, κοινού γέλιου και συντροφικότητας. Η άνοια αναπτύσσεται συχνά σταδιακά, προσφέροντας χρόνο να προσαρμοστεί το άτομο με τη διάγνωση, να προγραμματίσει το μέλλον και να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί με τους οικείους του. Η άνοια δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια. Είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που συνδέονται με την παρακμή της μνήμης ή άλλων δεξιοτήτων της σκέψης , αρκετά σοβαρών ώστε να μειώσουν την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες. Η νόσος του Αλτσχάιμερ αντιπροσωπεύει το 60-80% των περιπτώσεων.

Το έργο στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες-στόχους μέσω της καθοδήγησης. Κάθε ομάδα στόχος μέσω της ιστοσελίδας του έργου θα εκπαιδευτεί σε θέματα που σχετίζονται με την άνοια, συμπεριφορικά και ψυχιατρικά συμπτώματα - μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις – τα βάρη φροντιστή κλπ. Οι έμπειροι εταίροι του έργου θα εντοπίσουν και θα παρακινήσουν περισσότερους χρήστες να συμμετάσχουν. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι προσβάσιμο και θα υποστηρίζεται από εκπαίδευση μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση κοινωνικής μάθησης και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και, προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας.

Το έργο dem@entoring στοχεύει στα άτομα με άνοια, τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες υγείας και τους εκπαιδευτικούς φορείς και υπολογίζεται πως κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, θα αγγίξει περίπου τον αριθμό των 5.000 ατόμων και οργανώσεων. Αυτό θα είναι εφικτό μέσω μιας συνολικής στρατηγικής που χρησιμοποιεί ποικίλα κανάλια για να προσεγγίσει όλα τα παραπάνω επίπεδα.

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί και εκτείνεται ξεκινώντας από την ανάλυση των αρχικών αναγκών, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος dem@entoring και μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης και κατάρτισης μέσω mentoring. Ένα βασικό στοιχείο είναι η στρατηγική της διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπου το σχεδιασμένο πλάνο θα υπαγορεύει τις δραστηριότητες και τις δράσεις στους εταίρους. Τρείς πολλαπλασιαστικές δράσεις, σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια και μια εκπαιδευτική δραστηριότητα θα υλοποιηθούν ως μέρος της σχεδιαζόμενης προσπάθειας για την συμμετοχή των μελών των ομάδων στόχων, με συγκεκριμένα κανάλια και μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή και την προώθησή τους.

Μια σαφής μεθοδολογία έργου με εργασίες, δραστηριότητες, χρονοδιαγράμματα και ορόσημα έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέψουν:

α. την υλοποίηση των εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο και τα ποιοτικά κριτήρια,
β. την εμπλοκή και την συμμετοχή των ομάδων στόχων,
γ. την προώθηση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης,
δ. μία εκπαιδευτική προσέγγιση που θα εφαρμοστεί σε όλες τις δράσεις του έργου,
ε. αναφορές και συναντήσεις για συζήτηση,
στ. δράσεις βιωσιμότητας και δυνατότητες μεταφοράς των αποτελεσμάτων.

α. Μείωση του αριθμού των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων με άνοια στη κοινωνία,
β. Αύξηση της χρήσης των δραστηριοτήτων των ΤΠΕ και βελτίωση ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής,
γ. Αυξημένες αλληλεπιδράσεις με ποικίλες ομάδες μέσα στο περιβάλλον κάποιου, προωθώντας έτσι την ισότητα ευκαιριών, την ευημερία, τη δημοκρατική αξία, την προενεργή προσέγγιση, την ενεργό συμμετοχή,
δ. Πρακτικά παραδείγματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και πολλά άλλα.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved