Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

 • English
 • Ελληνικά
 • Svenska
 • Polski
 • Italiano
 • Dansk

Projekt

PROJEKTOVERSIGT

Strategisk partnerskab for uddannelse af voksne

Dem@entoring vil bruge en inkluderende tilgang for uddannelse og træning, der omhandler sundhed, velvære og fremme af internetbaserede aktiviteter til borgere med demens, deres pårørende og plejepersonale, med henblik på at kunne forstå deres sygdom og effektivt håndtere symptomer på demens, øge bevidstheden om sygdommen, øge forståelsen og reducere frygten for stigmatisering. Ved at implementere denne træning i forskellige EU-lande får vi mulighed for at reagere på det stigende antal mennesker med demens, ved at opkvalificere professionelle og ikke-professionelle plejere, som ønsker at opnå en større forståelse for sygdommen.

Procentdelen af borgere over 60 år er anslået til at stige fra 12 % af den nuværende befolkning til 22 % mellem år 2015 og 2050.

Den stigende forventede middellevetid er forbundet med en øget forekomst af kroniske sygdomme som f.eks. demens.

I 2015 levede der på verdensplan ca. 46,8 millioner mennesker med demens, og i fremtiden vil tallet næsten fordobles hvert 20. år.

Denne stigning vil have en markant indflydelse på de nationale sundhedsydelser, familier og plejere. Ifølge forskellige undersøgelser anslås det, at der er behov for to plejere til at tage sig af én borger med demens. Alzheimers udgør således reelle udfordringer for både den diagnosticerede borger, og for dem, der forventes at tage ansvaret for plejen af borgeren. Dette betyder dog ikke, at der ikke længere kan være stunder med glæde, latter og godt selskab. Alzheimers udvikler sig ofte gradvist, hvilket giver mulighed for at tilpasse sig, planlægge fremtiden og tilbringe kvalitetstid sammen. Demens er ikke en specifik sygdom, det er et samlet udtryk, der beskriver mange forskellige symptomer forbundet med nedsat hukommelse eller andre tankerelaterede evner, der er så alvorlige, at det reducerer personens mulighed for at udføre dagligdags aktiviteter. Alzheimers regnes for at udgøre 60-80 % af tilfældene.

Projektet sigter mod at man igennem en mentorordning kan tilbyde træning, undervisning og andre services til alle involverede målgrupper. Målgruppen kan igennem projektets hjemmeside blive undervist i problemer, der relaterer sig til demens, adfærd og psykiske symptomer - ikke-farmakologiske interventioner – udfordringer som nærmeste pårørende osv. Erfarne projektpartnere vil lokalisere og motivere flere brugere til at deltage. Alt træningsmateriale vil være tilgængeligt som e- og m-læring, der understøtter ICT-baseret træning, ved brug af en social læringstilgang, oversat til nationalsprog og tilgængeligt via dem digitale platform.
Borgere med demens, professionelle og ikke-professionelle plejere, NGO’er, sociale organisationer, interessenter, sundhedspersonale og uddannelsesudbydere er målgrupperne for Dem@entoring-projektet, og vi vurderer at vi i løbet af projektets livscyklus vil have nå ud til ca. 5.000 personer og organisationer. Dette vil ved hjælp af en omfattende strategi og gennem forskellige kanaler for at ramme alle involverede.
Forskellige aktiviteter er planlagt, lige fra den indledende behovsanalyse til designet og udviklingen af to mentorcyklusser til dem@entoring-systemet og den underliggende undervisningstilgang (inkluderende undervisning, interaktivitet, beslutningsbaseret), med en bottom-up tilgang samtidig med integration af et højere niveau af interaktion og input. Et nøgleelement er udbredelsesstrategien, hvor projektplanen indeholder aktiviteter og handlinger fra de involverede partnere. Tre
events,
seminarer, webinarer og én læringsaktivitet organiseres som en del af bestræbelserne på at involvere medlemmer af målgrupperne via specifikke kanaler og metoder.

En klar projektmetodologi indeholdende opgaver, aktiviteter, tidsplan og milepæle er designet for at opnå:

 1. Implementering af opgaver ifølge projektplan og kvalitetskriterier
 2. Involvering og input fra målgruppen
 3. Promovering og øget opmærksomhed
 4. En underliggende inkluderende tilgang, der kan spores i alle projektaktiviteter
 5. Rapportering og diskussionsmøder
 6. Bæredygtige handlinger og overførbare resultater.
 1. Nedsættelse af social eksklusion blandt borgere med demens i samfundet
 2. Øget udnyttelse af internetbaserede aktiviteter og en forbedret og sundere livsstil
 3. Øget interaktion med forskellige grupper inden for eget miljø, for at fremme lige muligheder, trivsel, demokratiske værdier, proaktiv tilgang og aktiv deltagelse.
 4. Praktiske eksempler til interessenter og udbydere af uddannelse om anvendelse af EU’s politikker, prioriteringer og meget mere.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved