Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

 • English
 • Ελληνικά
 • Svenska
 • Polski
 • Italiano
 • Dansk

36,6 Competence Centre

36,6 C betyder balance: Balancen, forstået på den måde, at lokalsamfundets livskvalitet øges gennem kompetenceudvikling af dens indbyggere gennem støtte fra velkvalificerede eksperter, der udfører uddannelsesmæssige, forskningsmæssige, kulturelle og faglige vejledningsbaserede aktiviteter under rammerne af internationale projekter. 36,6 er et positivt tal (det er den ideelle temperatur for menneskekroppen), og det giver dig garanti for, at du er sund og rask. Kompetencecenter 36,6 forsøger at sikre, at alle individer har den slags garanti for et sundt samfund og en sund arbejdsbalance – sundhed på mange måder, der kan føre til livskvalitet på fire niveauer: 4e: e-mployment, e-ducation, e-ntertainment/privatsfæren og e-nvironment /miljøbevidsthed.

For nyligt har vi også lanceret Sport Unit som målrettet opfordrer til promovering af sport blandt vores modtagere med støtte fra lokale partnere.

Forskning udført i Polen, omkring emnerne:

 • Urban handel i mindre skala
 • Migranter & flygtninge
 • Enlige forældre
 • Vedvarende energikilder
 • Kemisk industri
 • Folkeskole og gymnasial uddannelse
 • Arbejdsmarked
 • Effektmålinger
 • Servicesektoren
 • Basale færdigheder (læsefærdigheder, talforståelse)
 • Europæisk litteratur
 • Promovering af naturvidenskabelige projekter,
 • Lastbilchauffør-sektoren
 • Guerilla metode til sprogindlæring
 • Teater i voksenundervisning
 • Flersprogede strategier og værktøjer for lærere til at promovere inkluderende uddannelse
 • Cirkulærøkonomi,
 • 0. Industri og ICT baseret evalueringsmetode til at bedømme den sociale indflydelse af arbejdsrelateret træning

36,6 har deltaget i mange konference og internationale begivenheder i Europa.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved