Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

36,6 Centrum Kompetencji

36,6 CC oznacza równowagę: Równowagę rozumianą jako wzrost jakości życia społeczności lokalnej poprzez rozwój kompetencji jej mieszkańców w ramach wsparcia wykwalifikowanych ekspertów prowadzących działania edukacyjne, badawcze, kulturalne oraz świadczących poradnictwo zawodowe w ramach projektów międzynarodowych. 36,6 jest liczbą pozytywną (idealna temperatura ciała ludzkiego), jest gwarancją zdrowia. 36,6 Centrum Kompetencji stara się, aby każdy człowiek mógł mieć taką gwarancję dla zdrowego społeczeństwa i równowagi w pracy, zdrowego pod wieloma względami prowadząc do jakości życia na czterech poziomach, tak aby osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym: z ang. 4e: praca, edukacja, rozrywka/ sfera prywatna oraz środowisko/świadomość ekologiczna. Niedawno uruchomiliśmy również dział sportowy zajmujący się promocją sportu wśród naszych beneficjentów przy wsparciu lokalnych partnerów.

Badania przeprowadzone w Polsce dotyczyły: handlu miejskiego na małą skalę, migrantów i uchodźców, samotnego rodzicielstwa, odnawialnych źródeł energii, przemysłu chemicznego, szkolnictwa podstawowego i średniego, rynku pracy, śledzenia wyników beneficjentów, przemysłu hotelarskiego, podstawowych umiejętności (umiejętność czytania i pisania, liczenia), literatury europejskiej, promocji przedmiotów ścisłych, sektora kierowców ciężarówek, metody guerilla w uczeniu się języków obcych, wykorzystania dramy w kształceniu dorosłych, wielojęzycznych strategii i narzędzi dla nauczycieli promujących edukację integracyjną, gospodarki o biegu zamkniętym, przemysłu 4.0. oraz oceny wpływu społecznego szkoleń związanych z pracą. 36,6 uczestniczyła w wielu konferencjach i wydarzeniach międzynarodowych w Europie.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved