Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Lunds Universitet

Lund Universitet er placeret i top-100 af de bedste universiteter i verden. Vi takler komplekse problemer og globale udfordringer for at sikre, at innovativ viden bidrager til samfundet. Vi tilbyder uddannelse og forskning indenfor ingeniørarbejde, naturvidenskab, jura, samfundsfag, økonomi og management, medicin, humaniora, teologi, kunst, musik og drama. De 42.000 studerende og 7.400 medarbejdere har base på vores campus i Lund, Malmø og Helsingborg. Universitetet har en omsætning på omkring 800 millioner euro, hvoraf to tredjedele bliver brugt på forskning og en tredjedel på uddannelse.

Det Medicinske Fakultet er en af de otte fakulteter på Lund Universitet. I tæt samarbejde med ansatte indenfor den offentlige sundhedspleje og medicin, bidrager det til at øge mængden af ny viden, der er af høj relevans for menneskets sundhed. Dette sker således gennem højkvalitets uddannelse og -forskning i samarbejde med resten af samfundet. Fakultetet omfatter 2800 fultids studerende, indskrevet på 8 bacheloruddannelser, hertil 1200 kandidatstuderende og 1800 ansatte.

Instituttet for Sundhedsvidenskab er en ud af de seks institutter på Det Medicinske Fakultet på Lund Universitet.

Afdelingen omfatter uddannelse og forskning inden for sundhedsvidenskaben i tæt samarbejde med den generelle sundhedsplejesektor, de regionale myndigheder og det omgivende samfund.

Ca. 80 ph.d.-studerende og 210 ansatte er beskæftiget. Lærerstanden er intensivt involveret i undervisnings- og læringsopgaver i forskellige sundhedsvidenskabsprogrammer på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Forskergruppen ”Participation, ageing and everyday life” er en af 12 forskningsgrupper ved instituttet under ledelse af Malmgren Fänge. Gruppen har syv ansatte. Forskningens fokus er ældre mennesker og mennesker med hovedsagelig fysisk og kognitiv inhabilitet, og deres udfordringer i hjemmet.

Dette inkluderer interventionsevalueringer og undersøgelser såvel som psykometrisk udvikling af metodologi. Forskningen foregår i tæt samarbejde med samfundet.

På Fakultet for Medicin, udbyder Det Medicinske Fakultet for Uddannelse og Læring (MedCUL), kurser, workshops og individuel pædagogisk forskningssupervision for underviserne. Undervisningen er obligatorisk for opretholdelsen af en permanent undervisningsstilling.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved