Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Athens Association of Alzheimer Disease & Related Disorders

Athens Alzheimers Association er en non-profit organistaion grundlagt i 2002 af plejere af borgere med demens og sundhedsprofessionelle med interesse i Alzheimers. Organisationens mål er at øge opmærksomheden på alle former for demens og forbedre livskvaliteten for borgerne og deres familier. I øjeblikket har organisationen 4.450 officielle medlemmer og en bestyrelse på syv valgte medlemmer.

– Dagplejecentre

– Hukommelsesklinikker

– Ikke-farmakologiske interventioner for demensramte borgere

– Træning, rådgivning og støtte til plejere

– Hjemmepleje

– Uddannelse af sundhedsprofessionelle

– Screening for demens og forebyggelsesprogrammer for at fremme opmærksomhed og uddannelse

– Publicering af nyhedsbreve, faktablade og foldere

– Skabe forbindelser til lokalsamfundet

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved