Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

36,6 Competence Centre

36,6 C står för balans, balans att uppnå socialt välbefinnande genom att bidra till kompetensutveckling för hela samhället. 36,6 Competence Centre bidrar till forskning och utveckling genom att sitt team av experter inom utbildning, forskning och kultur inom ramen för internationella projekt. Pågående projekt omfattar cirkulär ekonomi, digitala metoder för utvärdering av arbetsrelaterad utbildning och 4.0-industrin.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved