Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

 • English
 • Ελληνικά
 • Svenska
 • Polski
 • Italiano
 • Dansk

Anziani e Non Solo

Anziani e Non Solo er en NGO, der har eksisteret siden 2004, indenfor feltet social innovation, med et specifikt fokus på ledelse af projekter og realisering af services og produkter indenfor velfærd og social inklusion.

Anziani e Non Solo har bl.a. udført nedenstående aktiviteter:

– Aktiv aldring, aktiviteter på tværs af generationer og støtte til ældre, der er skrøbelige og afhængige

– Træning og support til pårørende samt andre ikke-professionelle plejere og professionelle plejere.

– Forebyggelse af misbrug og diskrimination af ældre

– Støtte og styrkelse af dårligt stillede unges: udvikling af færdigheder, socialmedtagelse og overgangen fra skole til arbejde.

–  Kamp mod fattigdom, støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og til social integration for dårligt stillede grupper.

Vores kompetencer:

 • Social projektledelse
 • Social forskning
 • Pilotprojekter på socialområdet
 • Uddannelse og e-learning
 • Validering af uformelle færdigheder
 • Informationstjenester, rådgivning og matching mellem jobtilbud og efterspørgsel på plejeområdet.
 • Udvikling af hjemmesider og softwarepakker til offentlige arbejdspladser og hjælp til beskæftigelse.

ANS har gennem disse aktiviteter støttet flere projekter på lokalt, national og europæisk plan, og har et stærkt netværk med lokale og regionale administrationer, fonde, NGO’er, fagforeninger, jobcentre og sociale kooperativer.

Anziani e Non Solo består af 11 medarbejdere, der har relevant erfaring indenfor interventioner og er:

 • Registreret som en social forskningsinstitution
 • Medlem af AGE Platform Europe (den europæiske platform for organisationer, som arbejder med ældre borgere).
 • Medlem af Eurocarers (det europæiske netværk af organisationer, som arbejder med uformelle plejere).
 • Medlem af EMIL – The European Network for Intergenerational Learning.
 • Medlem af det italienske anti-diskriminationsnetværk
 • Medlem af INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse) og GAROP (Global Alliance for the Rights of Older Persons).

ANS er på nuværende tidspunkt den ledende italienske organisation indenfor støtte til de ikke-professionelle plejere og hjemmehjælp. Vi har været nationale pionerer i at udbyde støttetjenester for målgruppen, og – som initiativtagere til paraplyorganisationen CAR.ER – har vi været fortalere for anerkendelsen af de ikke-professionelle plejere i Italien, og vi har opnået godkendelse af den første italienske regionale lov på dette område (Emilia Romagna – L.2/2014). Vores e-læringskursus for ikke-professionelle plejere har registreret næsten 1000 brugere indtil videre, og vores Facebook-gruppe for ikke professionelle plejere har næsten 600 medlemmer.

ANS har siden dens stiftelse støttet hjemmehjælpen, som arbejder med uddannelse af ældre borgere, gennem træning (inklusiv e-læring), rådgivning og støtte til at komme tilbage i arbejde.

Vores e-læringskursus ”Aspasia” bliver på syv forskellige sprog tilbudt til hjemmehjælpere, og er nået ud til mere end 4.000 brugere. Derudover er kurserne blevet anerkendt som ’best-practice’ for ’E-inclusion’ af EC.

Vi tilbyder desuden stadig rådgivningstjenester og træning på lokalt plan, som gennemsnitligt når ud til over 300 plejepersonale om året.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved