Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

 • English
 • Ελληνικά
 • Svenska
 • Polski
 • Italiano
 • Dansk

Home

Czym jest DEM@ENTORING

Prowadzimy szkolenia w zakresie opieki

Dem@entoring ma na celu opracowanie i przetestowanie programu edukacyjnego i szkoleniowego dla e-mentorów dla osób opiekujących się osobami z chorobą otępienną. Zastosowane zostanie podejście edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia w celu lepszego zrozumienia choroby i skutecznego radzenia sobie z objawami demencji, podnoszenia świadomości i zmniejszania stygmatyzacji. Program szkoleń e-mentoringowych będzie realizowany w różnych krajach UE.

Główne cele projektu

Dlaczego DEM@ENTORING ma kluczowe znaczenie
 1. Transfer wiedzy

  Przekazuj wiedzę, informacje i doświadczenia osób cierpiących na demencję oraz ich rodzin i opiekunów.

 2. Zaawansowane szkolenie OER

  Projektuj i twórz interaktywne, zaawansowane materiały szkoleniowe OZE z elementami grywalizacji i oparte na projekcie efektów uczenia się.

 3. Mapowanie osobiste

  Pomóż stworzyć cyfrową osobowość grupy docelowej w celu optymalnego dopasowania z e-mentorami.

 4. Zaktualizowane wytyczne i zasoby

  Zostaną stworzone wywiady eksperckie, dobre praktyki i koła współpracy w celu doskonalenia umiejętności i testowania zdobytej wiedzy.

Rozpocznij swoją e-mentoringową podróż już teraz!

Odwiedź platformę edukacyjną DEM@ENTORING

Ekosystem edukacyjny i eMentoring Dem@entoring jest już dostępny. Odwiedź platformę już teraz i już dziś rozpocznij korzystanie z eMentoringu.
Odwiedź teraz

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved