Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

 • English
 • Ελληνικά
 • Svenska
 • Polski
 • Italiano
 • Dansk

Home

Vad är DEM@ENTORING

Vi erbjuder utbildning för vård

Dem@entoring syftar till att utveckla och testa ett utbildningsprogram för e-mentorer till personer som vårdar personer med demenssjukdom. En utbildning och utbildning kommer att tillämpas för att ta itu med hälsa och välbefinnande för att öka förståelsen för sjukdomen och effektivt hantera demenssymtomen, öka medvetenheten och minska stigmatisering. Utbildningsprogrammet för e-mentorskap kommer att genomföras i olika EU-länder.

Projektets huvudmål

Varför DEM@ENTORING är avgörande
 1. Kunskapsöverföring

  Överför kunskap, information och erfarenhet av personer som lider av demens och deras familjer och vårdgivare.

 2. Avancerad OER -utbildning

  Designa och skapa interaktivt avancerat OER -utbildningsmaterial med gamification -element och baserat på en design för inlärningsresultat.

 3. Personlig kartläggning

  Hjälp till att skapa målgruppens digitala personlighet för optimal matchning med e-mentorer.

 4. Uppdaterade riktlinjer och resurser

  Expertintervjuer, god praxis och samarbetscirklar kommer att skapas för att förbättra kompetens och testa förvärvad kunskap.

Börja din eMentoring -resa nu!

Besök lärplattformen DEM@ENTORING

Dem@entoring -utbildningssystemet och eMentoring -ekosystemet är nu tillgängligt. Besök plattformen nu och börja din eMentoring -upplevelse idag.
Besök nu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved