Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Komiteen for Sundhedsoplysning

Duńska organizacja pozarządowa powołana w 1964 r. w celu promowania zdrowia we wszystkich dziedzinach życia społecznego. DCHE zatrudnia 40 pracowników zajmujących się tak różnymi zagadnieniami jak zdrowie psychiczne, wzmocnienie pozycji pacjenta, karmienie piersią, zdrowe starzenie się, odporność na antybiotyki, odżywianie, znajomość zagadnień zdrowotnych i chorób przewlekłych. Zachęcamy (w miarę możliwości w wymiarze ludzkim) do zapoznania się ze wszystkimi naszymi projektami – ale ponieważ nasi partnerzy/fundatorzy różnią się od siebie, jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w ramach różnych systemów/modeli jakości.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved