Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Uniwersytet Lund

Uniwersytet w Lund znajduje się w rankingu 100 najlepszych na świecie. Stawiamy czoła złożonym problemom i globalnym wyzwaniom oraz pracujemy nad tym, aby wiedza i innowacje przynosiły korzyści społeczeństwu. Zapewniamy edukację i badania w dziedzinie inżynierii, naukach ścisłych, prawie, naukach społecznych, ekonomii i zarządzania, medycyny, nauk humanistycznych, teologii, sztuk pięknych, muzyki i dramy. W naszych kampusach w Lund, Malmö i Helsingborgu mieszka 42.000 studentów i 7.400 pracowników. Uniwersytet osiąga obroty rzędu 8 miliardów koron szwedzkich (800 milionów euro), z czego dwie trzecie to badania, a jedna trzecia to edukacja.

Wydział Medycyny jest jednym z ośmiu wydziałów Uniwersytetu w Lund. W ścisłej współpracy z przedstawicielami publicznej służby zdrowia i medycyny przyczynia się do poszerzania wiedzy o dużym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego. Odbywa się to poprzez edukację i badania najwyższej jakości we współpracy z szerszym społeczeństwem. W skład Wydziału wchodzi 2.800 studentów studiów stacjonarnych, przyjętych na 8 kierunków studiów, a także 1200 absolwentów i 1800 pracowników.

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z sześciu wydziałów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Lund. Wydział obejmuje edukację i badania naukowe w zakresie nauk o zdrowiu w ścisłej współpracy z ogólną opieką zdrowotną, władzami regionalnymi i społeczeństwem. Zatrudnia około 80 doktorantów i 210 pracowników. Kadra dydaktyczna jest intensywnie zaangażowana w nauczanie i uczenie się w różnych programach z zakresu nauk o zdrowiu na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Grupa badawcza ‘Uczestnictwo, starzenie się i życie codzienne’ jest jedną z 12 grup badawczych w departamencie, kierowanym przez Malmgren Fänge. Grupa zatrudnia siedmiu pracowników. Badania skupiają się na osobach starszych oraz na osobach z niepełnosprawnością fizyczną i poznawczą oraz ich sytuacji domowej. Obejmuje to oceny interwencyjne i badania długofalowe, jak również rozwój psychometryczny metodologii. Badania prowadzone są w ścisłej współpracy ze społeczeństwem.

Na Wydziale Lekarskim, na Wydziale Medycznym, Centrum Edukacji i Nauki MedCUL, prowadzi kursy, warsztaty i indywidualny pedagogiczny nadzór nad badaniami dla kadry nauczycielskiej. Edukacja dydaktyczna jest obowiązkowa na stałym stanowisku dydaktycznym.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved