Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Innosystems

Innosystems został założony w 2011 roku przez entuzjastyczny i utalentowany zespół ekspertów w dziedzinach Innowacyjnego Rozwoju Biznesu, Zaawansowanych Rozwiązań Informatycznych i Zarządzania, interdyscyplinarnych projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską oraz Greckie Narodowe Programy Inwestycyjne. Mimo, że firma powstała stosunkowo niedawno, od początku 2000 roku jej zaangażowany personel posiada bogate doświadczenie i dogłębną wiedzę specjalistyczną w realizacji projektów, w które zaangażowani są doświadczeni wielonarodowi i wielokulturowi członkowie konsorcjów z różnych branż i dziedzin wiedzy. INNOSYSTEMS jest nowoczesną, wysoce innowacyjną firmą, założoną w celu dostarczania unikalnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i usług konsultingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb szerokiego grona interesariuszy, takich jak przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i prywatne, organy administracji państwowej, urzędy, organy administracji publicznej, itp. w celu zapewnienia wydajnych i efektywnych produktów wysokiej jakości, rozwiązań i usług IT opartych na biznesie i badaniach naukowych, poprzez integrację różnorodnych informacji i usług rozproszonych.

INNOSYSTEMS dostarcza szeroką gamę produktów i usług, w szczególności: (a) Usługi w zakresie badania opinii publicznej i analizy nastrojów, (b) Usługi zarządzania badaniami w szerokim zakresie, (c) Rozwiązania w zakresie rozwoju oprogramowania na zamówienie, a przede wszystkim (d) rozwój projektów badawczych i innowacyjnych w różnych dziedzinach wiedzy, takich jak narzędzia i platformy e-learningowe, efektywność energetyczna i usługi przyjazne dla środowiska, bezpieczeństwo, transport, technologie Internetu przedmiotów itp.

W szczególności, INNOSYSTEMS posiada bogate udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu, rozwijaniu i skutecznej realizacji innowacyjnych projektów badawczych w różnych dziedzinach. Personel firmy ma ponad 10 lat doświadczenia w badaniach i innowacjach technologicznych, poprzez zaangażowanie w ponad 30 projektach w różnych sektorach gospodarki i dziedzinach technologicznych. Celem działu Badań i Rozwoju jest udział w nowatorskich projektach badawczych, które rozwijają innowacyjne aplikacje, efektywne usługi i platformy informatyczne, a tym samym promują firmę jako profesjonalnego dostawcę innowacji operacyjnych i technologii.

Ateńskie Stowarzyszenie Chorób Alzheimera i Zaburzeń Pamięci Ateńskie Stowarzyszenie Alzheimera jest organizacją non-profit założoną w 2002 roku przez osoby opiekujące się chorymi z demencją i pracowników służby zdrowia zainteresowanych chorobą Alzheimera (AD). Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat wszelkich form demencji oraz poprawa jakości życia osób z demencją i ich rodzin. Obecnie Stowarzyszenie liczy 4450 oficjalnych członków i jest prowadzone przez siedmioosobowy zarząd.

– Dzienne ośrodki opieki
– Kliniki pamięci
– Niefarmakologiczne interwencje dla osób z demencją
– Szkolenie, doradztwo i wsparcie dla opiekunów
– Usługa „Opieka w domu”
– Szkolenie pracowników służby zdrowia
– Programy badań przesiewowych w zakresie demencji i programy profilaktyki w społeczeństwie, mające na celu promowanie świadomości i edukacji,
– Publikacja biuletynów, arkuszy informacyjnych i broszur
– Tworzenie więzi ze społecznością lokalną

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved