Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1966 och här finns 40 000 studenter och 7400 anställda i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors livsvillkor. Vid medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning. Forskargruppen Delaktighet, åldrande och hälsa bedriver forskning inom åldrande, boende, välfärdsteknologi och utbildning riktad mot olika professioner inom hälso- och sjukvården amhet till företag och organisationer inom Survey Management, mjukvaruutveckling, dataanalys samt inom forskning och innovation.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved