Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Innosystems

Innosystems grundades 2011 av en grupp experten inom innovativ affärsutveckling, avancerade it-lösningar, EU-finansierade project och det nationella investeringsprogrammet, Grekland. Innosystems team har stor erfarenhet och know-how inom komplex projektledning i samverkan med internationella och multikulturella partners inom olika verksamheter. Innosystems bedriver konsultverksAthens Alzheimer’s Association, AAARD bildades år 2002 av personer som vårdade personer med demenssjukdom och hälso- och sjukvårdspersonal. AAARD arbetar med att sprida information och kunskap om demens samt till att förbättra livssituationen för personer med demens och deras anhöriga. Organisationen har 4500 medlemmar och bedriver bl a dagverksamhet för personer med demens, minneskliniker, psykosociala interventioner, stöd och service till anhöriga, utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och intresserad allmänhet, screening och prevention.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved