Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Anziani e Non Solo

ANS grundades 2004, och är en intresseorganisation med fokus på social innovation, projektledning och service inom välfärdssektorn. ANS bedriver verksamhet inom aktivt åldrande och stöd till sköra personer, utbildning och stöd till anhöriga och för att förebygga våld och diskriminering mot äldre. ANS arbetar även med stöd och support till unga från socialt utsatta områden och andra utsatta grupper i befolkningen. ANS är medlem av AGE Platform Europe, Eurocarers, IMEL, INPEA och GAROP.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved